İşyerinde bulunan üçüncü şahısların başına gelebilecek beklenmedik ve ani olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri, yaralanmaları veya sakat kalmaları, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi sonucunda üçüncü şahısların ileri süreceği zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alır.