Akaryakıt istasyonlarına, karşılaşılabilecek tüm risklere karşı önlem alma imkanı sağlar. Yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, yer kayması, bacaya bağlı ısıtma ünitelerindeki aksaklık sebebiyle ortaya çıkan duman, kar ağırlığı, iş durması, deprem ve yanardağ püskürmesi, cam kırılması, sigortalı yerlerdeki kıymetlerin çalınması, elektronik cihazların uğrayabileceği zararlar, istasyondaki pompa ve diğer makinaların işletme kazaları ve çalışan personelin dikkatsizliği nedeniyle meydana gelecek zararlar ile istasyonda yangın ve liftlerin yol açacağı zarar sonucu üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramaları, hasar sonucu komşu tesislere verilebilecek zararlar ve işçilerin işyerine gidiş gelişlerinde başlarına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altındadır. Parasal teminatlar ise pompacıların üzerinde bulunan paranın soygun/gasp sonucu çalınması, kasada bulunan para ve kıymetlerin yanması/çalınması, emniyeti, suistimal, akaryakıt istasyonuyla ilgili nakitlerin taşınması sırasında üçüncü kişilerce silahla tehdit/zor kullanmak suretiyle doğan zararları karşılar.