Sigortalıyı, sigorta süresince maruz kalabileceği kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alır. Kaza nedir? Burada bahsettiğimiz kaza; ani ve harici bir olayın tesiri ile sigortalının iradesi dışında vefatı ya da fiziksel bir sakatlığının söz konusu olduğu durumlardır. Ayrıca aşağıdaki hallerde kaza sayılır: Beklenmedik bir şekilde ve birdenbire ortaya çıkan gazların solunması, Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması, Yılan ve haşere sokması sonucunda zehirlenmeler, Isırılma sonucunda kuduzdan dolayı vefat ya da sakatlık. Teminatlar Vefat Kaza sonucu vefat halinde poliçede belirtilen sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaat sahiplerine, yoksa kanuni varislerine ödenir. Kalıcı Sakatlık Kaza sonucu hemen ya da en geç iki yıl içerisinde kalıcı sakatlık ortaya çıkarsa, türüne göre sigorta bedelinin belli bir oranı sigortalıya ödenir. Ek Teminatlar Gündelik Tazminat Tedavi Masrafları