Tek bir poliçe ile otellerin karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alınmasını sağlar. Oteli yangın, yıldırım, infilak, dahili su, sel ve su baskını, fırtına, kara-hava-deniz taşıtları çarpması, yer kayması, bacaya bağlı ısıtma ünitelerindeki aksaklık sebebiyle ortaya çıkan duman, kar ağırlığı, elektronik cihaz arızalanmaları, şehir elektriği kesintileri nedeniyle soğutuculardaki gıda maddelerinin bozulması, cam ve ayna kırılması, kar kaybı, deprem ve yanardağ püskürmesi gibi risklere karşı koruma altına alır; teminata giren bir hasar nedeniyle otelin müşterilerinin başka konaklama tesisine nakli ve konaklama masrafları, zarar gören kıymetin enkaz kaldırma masrafları işletme teminatlarına dahildir. Ayrıca otel işletmesinin doğal afetler, yangın ve asansörlerin yol açtığı zararlar nedeniyle üçüncü şahısların zarara uğraması, müşteri odalarındaki, oda ve önbüro kasalarındaki, çamaşırhane ve vestiyerdeki eşyaların veya otoparktaki araçların uğrayacağı zararlardan veya eğlence araçlarının otel müşteri/misafirlerine verebileceği zararlardan doğan sorumluluklar, oteldeki hasarlar nedeniyle komşu tesislere verilebilecek zararlardan doğan sorumluluklar ve işçilerin işyerine gidiş gelişlerinde başlarına gelebilecek kazalardan doğan sorumluluklar teminat altına alınır. Parasal teminatlar ise, kasalarda bulunan para ve diğer kıymetlerin soygun/gasp sonucu çalınması, emniyeti suistimal, para ve benzeri kıymet nakli sırasında gasp edilmesi nedeniyle doğan zararları karşılar.